Informasjonsfilmer for Barne- og familieetaten

Produksjon av totalt 10 korte filmer for Oslo kommune, som skulle svare på de vanligste spørsmålene folk har om fosterhjem.

Oversatt til engelsk, arabisk og polsk.