Animasjonsfilmer for Statsforvalteren i Innlandet

To animasjonsfilmer laget for Statsforvalteren i Innlandet:

Idé og manus: Christina Ommestad og Sven Arild Storberget

Animasjon: Christina Ommestad