Informasjonsfilm for Elverum vekst

Kunde: Elverum Vekst og Eiendomsmegler1 (våren 2019).

Regi og manus: Sven Arild Storberget
Foto og klipp: Simen S. Skari