Overgangsritualer – filmer for Glomdalsmuseet

Produksjon av 5 filmer om overgangsritualer innen forskjellige religioner.

Filmene er produsert ved å filme rett ned over et bord, hvor gjenstander legges frem og ritualene diskuteres. 

Når filmene vises frem så projiseres de tilbake på et bord, og museumsgjestene står rundt og ser på.