Programlederdrevne undervisningsfilmer for yrkesfag

Produksjon av 3 filmer som skal brukes av alle yrkesfag på videregående skole.

Filmene handlet om HMS, Psykososialt arbeidsmiljø og Trepartssamarbeidet.