Tilbakemeldinger – grovklipp av «Brev til Håkon Banken»

Tilbakemeldinger –

grovklipp av Brevet til Håkon Banken

NB! Link til film nederst, men les teksten her først:

Tusen takk for at du tar deg tid til dette! Under er noen ord om hva slags «briller» vi vil at du skal ha på deg når du ser grovklippen av filmen – og nederst er det noen spørsmål det hadde vært supert om du kan svare på. Du kan kopiere spørsmålene under, lime dem inn i en mail og sende svarene dine til sven@tradfilm.no – vent gjerne med å se på spørsmålene til etter du har sett filmen 🙂

OM VERSJONEN DU SKAL SE:

Dette er en såkalt grovklipp av filmen; vi skal fortsette med klipping i januar og litt ut i februar, og da er dine tilbakemeldinger gull verdt for oss å ha med i innspurten. Det er deler av filmen som er mindre ferdig og «stramma til» enn andre, men gi oss uansett tilbakemeldinger uten å tenke for mye på det. Musikken som er i filmen nå er skissemusikk og skal byttes ut med annen musikk. Det er ikke lagt på riktig grafikk/utseende på tekster o.l, og det er ikke gjort etterarbeid på bilde eller lyd.

1)Hva synes du? Hva er dine første umiddelbare tanker? Fri flyt!

2)Hvilke(n) del(er) av filmen likte du best, og hvorfor?

3)Er det noe du synes var utydelig/du ikke skjønte?

4)Hvis du skulle ha kuttet ut noe/kortet ned noe i filmen – hva skulle det vært, og hvorfor?

5)Tanker om andre forandringer vi bør gjøre?

6)Hva tenker du om filmens lengde? Kjedet du deg noe i løpet av filmen – i så fall når?

7)Hva sitter du igjen med etter å ha sett den? Hva vil du si at den handler om?

8)Filmens oppbygning, hvordan synes du den fungerer? Og hvordan synes du det fungerer, slik vi har flettet sammen fortellingen(e) om Håkon Banken og brevskriverne?

9)Andre tanker og innspill? Hva vil du råde oss til for at filmen skal bli enda bedre?

Du kan kopiere spørsmålene, lime dem inn i en mail og sende svarene dine til sven@tradfilm.no 🙂

TUSEN, TUSEN TAKK <3

(og ikke spre linken til noen andre – spør først evt)

LINK TIL FILM: https://vimeo.com/895658817

passord: banken